Škola získala dotaci MŠMT – Šablony II

Název projektu:

Šablony II pro ZŠ Jižní Žatec

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011363

Období realizace:

1. 7. 2019 – 30. 6. 2021

Cíle projektu 

 • Podpora společného vzdělávání

-        Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
-        Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze

 • Podpora nových metod ve výuce

-        Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

-        Výuka cizích jazyků metodou CLIL

-        Rozvoj dovedností v ICT

 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Jaké aktivity jsou podporovány?

-        Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové a kariéroví poradci

-        Další vzdělávání pedagogických pracovníků

-        Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem

-        Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání

-        Projektová výuka

-        Zájmové kluby

Jaká je výše finanční podpory?

1 800 000 Kč

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Novinky

 • Respirační obtíže u žáka

  21.9.2020

  Metodicky-postup_ospdl_mz_covid-ve-skolach - doporučený postup pro školy, rodiče a lékaře při podezření na respirační onemocnění dítěte.

 • Pravidla nošení roušek od 18. 9. 2020

  18.9.2020

  Pravidla-noseni-rousek-od-18-9-2020

 • Upozornění ŠJ

  18.9.2020

  Výdej obědů do jídlonosičů pro nemocné žáky je možný pouze první den nemoci od 11,30 do 12,00 hodin. Od 12,00 do 14,00 nebude nikdo cizí vpuštěn do jídelny.

  Odhlášení obědů je možné online - zde, nebo telefonicky na čísle 415 741 012 od 6,30 do 7,00 hodin.

 • Pravidla nošení roušek

  9.9.2020

  Pravidla-noseni-rousek-od-10-9-2020

 • Povinné roušky

  9.9.2020

  Od zítra 10. 9. 2020 platí povinnost nosit roušky ve všech společných prostorech školy.

  Nezapomeňte si je přinést.

 • Opatření v souvislosti s šířením covid-19

  6.9.2020

  Pravidla-pohybu-zaku-od-1-9-2020

  Pravidla-distancni-vyuky-od-1-9-2020

 • Prodej obědů

  2.9.2020

  Prodej obědů: PO a ST - 7,00 - 11,00 hodin

  V době vydávání obědů od 12,00 do 14,00 není dovolen vstup rodičů ani jiných osob do jídelny.

  Výdej obědů do jídlonosičů je od 11,30 do 11,40 hodin.

 • Hygienická pravidla k provozu škol

  27.8.2020

  Hygienicka-pravidla-od-1-9-2020

Starší »