Škola získala dotaci MŠMT – Šablony II

Název projektu:

Šablony II pro ZŠ Jižní Žatec

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011363

Období realizace:

1. 7. 2019 – 30. 6. 2021

Cíle projektu 

 • Podpora společného vzdělávání

-        Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
-        Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze

 • Podpora nových metod ve výuce

-        Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

-        Výuka cizích jazyků metodou CLIL

-        Rozvoj dovedností v ICT

 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Jaké aktivity jsou podporovány?

-        Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové a kariéroví poradci

-        Další vzdělávání pedagogických pracovníků

-        Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem

-        Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání

-        Projektová výuka

-        Zájmové kluby

Jaká je výše finanční podpory?

1 800 000 Kč

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Novinky

 • ZÁPIS 2020

  30.3.2020

  AKTUÁLNÍ INFORMACE

 • Učivo na dobu uzavření škol

  30.3.2020

  ZDE

 • Školní jídelna

  27.3.2020

  Důležitá informace k platbě obědů.

 • Provoz školy

  12.3.2020

  Během nouzového stavu je škola pro veřejnost přístupná od 8,00 do 12,00 hodin.

 • Co byste měli vědět o koronaviru?

  12.3.2020

  INFO

 • Info ze škol

  12.3.2020

 • UZAVŘENÍ ŠKOLY

  11.3.2020

  PODLE NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ JE OD 11. 3. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA ŠKOLA, DRUŽINA I JÍDELNA.

  JSOU ZRUŠENY VŠECHNY KROUŽKY.

 • Klub deskových her V.C

  11.3.2020

  INFO + FOTO

Starší »