Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Pedagogičtí zaměstnanci  
Ředitel školy Mgr. Martin Hnízdil
Zástupce pro II. stupeň Mgr. Zdeňka Veverková
Zástupce pro I. stupeň Mgr. Jana Glogarová
Zástupce pro ekonomiku Marcela Butková
Hospodářka školy Alena Kindlová
Školník, údržbář bazénu Václav Svatek
Vedoucí školní jídelny Drahomíra Fajtová
Výchovný poradce

Mgr. Renata Hnízdilová

Mgr. Eliška Slavíková

Školní metodik prevence

Mgr. Lada Frýbová

Mgr. Eva Vávrová

Vedoucí vychovatelka školní družiny Soňa Špičková
Vychovatelky školní družiny

Ivana Píchalová

Irena Janoušková

Ing. Kateřina Škvarová

Asistent pedagoga

Monika Škuthanová

Lenka Irová, Dis.

Učitelský sbor
I. stupeň   II. stupeň  
I.A Mgr. Miloslava Jirkovská VI.A Mgr. Lada Frýbová
I.B Mgr. Romana Smékalová VI.B Mgr. Daniela Barochová
I.C Mgr. Michaela Mandová VII.A Mgr. Soňa Pekárková
II.A Mgr. Lenka Pavlíková VII.B Mgr. Jan Kranda
II.B Mgr. Jaroslava Šmejcová VIII.A Mgr. Radana Halvátová
III.A Mgr. Dadmar Hantáková VIII.B Mgr. Renata Hnízdilová
III.B Mgr. Lucie Bryndová IX.A Ing. Mgr. Milan Hauft
III.C Mgr. Adéla Bryndová IX.B Mgr. Lucie Vacková
IV.A Mgr. Eliška Slavíková Netřídní učitelé Ing. Zdeněk Němec
IV.B Mgr. Lenka Gižynská   Mgr. Milena Frelichová
V.A Mgr. Lucie Smeková   Mgr. Marcela Žáková
V.B Mgr. Olga Pšeničková   Mgr. Vladislava Tonková
V.C Mgr. Eva Vávrová   Bc. Daniel Kačenák
Nepedagogičtí pracovníci
Uklízečky Kuchařky
Júlia Šrajbrová Pavlína Hniličková
Ivana Huttrová Drahomíra Šebetková
Marie Dugovská Lada Bujdáková
Lenka Golová Miroslava Glassová
Marie Slavíčková Alena Jirásková

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Novinky

Starší »