Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Ředitel školy Mgr. Martin Hnízdil
Statutární zástupkyně Mgr. Zdeňka Veverková
Zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Jana Glogarová
Zástupkyně pro ekonomiku Marcela Butková
Hospodářka školy Alena Kindlová
Školník Václav Svatek
Výchovná poradkyně

Mgr. Renata Hnízdilová

Mgr Eliška Slavíková

Koordinátorka prevence sociálně patologických jevů pro 1. stupeň Mgr. Hana Vojáčková
Koordinátorka prevence sociálně patologických jevů pro 2. stupeň Mgr. Milena Frelichová
Vedoucí vychovatelka školní družiny Soňa Špičková
Vychovatelky školní družiny Irena Janoušková
  Ivana Píchalová
  Ing. Kateřina Škvarová
Učitelka MŠ při nemocnici Alena Šnoblová
Učitelka ZŠ při nemocnici Mgr. Venuše Kellnerová

1. stupeň

 

2. stupeň

 

I.A

Mgr. Lenka Pavlíková

VI.A

Mgr. Soňa Pekárková

I.B

Mgr. Jaroslava Šmejcová

VI.B

Mgr. Jan Kranda

II.A

Mgr. Dadmar Hantáková

VII.A

Mgr. Radana Halvátová

II.B

Mgr. Lucie Bryndová

VII.B

Mgr. Renata Hnízdilová

II.C

Mgr. Adéla Bryndová

VIII.A

Ing. Mgr. Milan Hauft

III.A

Mgr. Eliška Slavíková

VIII.B

Mgr. Lucie Vacková

III.B

Mgr. Lenka Gižynská

IX.A

Mgr. Lada Frýbová

IV.A

Mgr. Lucie Smeková

IX.B

Mgr. Daniela Barochová

IV.B

Mgr. Olga Pšeničková

Netřídní učitelé

 

IV.C

Mgr. Eva Vávrová

 

Mgr. Jana Lidická

V.A

Mgr. Miloslava Jirkovská

 

Mgr. Milena Frelichová

V.B

Mgr. Hana Vojáčková

 

Mgr. Marcela Žáková

V.C

Mgr. Romana Smékalová

 

Ing. Zdeněk Němec

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Novinky

Starší »