Projekty žáků V.B – Aj – sk.Mgr.Glogarové

V letošním školním roce zpracovali žáci pátých ročníků projekty s názvem Moje rodina, Moje škola, Můj volný čas.

Žáci pracovali podle stanovených podmínek – formát, barevné zpracování, písmo, obrázky, velikost nadpisu, obsah, prezentace.

Úkolu se zhostili velmi dobře. Prvotní nedůvěra při sebehodnocení a hodnocení spolužáků brzy zmizela a žáci dokázali velmi pěkně obhájit svoje výstupy a vyjádřit názory.

Projekty byly zaměřeny na upevnění slovní zásoby, rozvoj komunikace, sebevyjádření, vyhledávání informací z různých zdrojů, hledání řešení problémů a obhajobu svého řešení, naslouchání druhým.

Prezentace probíhá v jazykové učebně I.st. a na webových stránkách školy.


 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011