Název projektu: Společně to zvládneme

Podpořeno z dotačního programu: „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021“ částkou = 48.080,-Kč

Období realizace: 01. 09. 2021 – 31. 12. 2021

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je v návaznosti na Preventivní program školy:

-        Vytvářet u žáků dovednosti - kompetence potřebné pro život nejen k řešení náročných životních situací

-        Vytvářet sociální dovednosti a schopnosti, a to konkrétně komunikační dovednosti, asertivní dovednosti, schopnosti čelit sociálnímu tlaku a umět odmítat, schopnost empatie, dovednosti práce s vlastními emocemi, stresem

-        Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu

-        Podporování zdravého životního stylu

-        Smysluplné využívání volného času – nabídka vhodných alternativ k rizikovým způsobům chování

-        Vytváření pozitivního klimatu školy a třídy

-        Odstranění projevů xenofobie, homofobie

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011