Škola získala dotaci MŠMT – Šablony III

Název projektu:

Šablony III pro ZŠ Jižní Žatec

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020050

Období realizace:

1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Cíle projektu 

  • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
  • Podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů (např. tandemová výuka, zahraniční stáže, sdílení zkušeností)
  • Aktivity rozvíjející ICT ve škole
  • Extrakurikulární a rozvojové aktivity (např. kluby pro žáky, doučování, projektové dny)
  • Spolupráce s rodiči

Jaké aktivity jsou u nás podporovány?

-        Šablony na personální podporu

-        Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem

-        Projektová výuka

-        Zájmové kluby

Jaká je výše finanční podpory?

938 526 Kč

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011