Rekonstrukce učeben

Název projektu: Učebna cizích jazyků a informatiky

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012303

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající učebny za účelem vytvoření moderní multimediální učebny pro výuku cizích jazyků a informatiky. Ta bude odpovídat požadavkům na digitální výuku se zapojením nových technologií, čímž bude docházet k podpoře naplňování klíčových kompetencí v cizích jazycích a práci s digitálními technologiemi.

Dotace: 2 827 849,03,- Kč

Spoluúčast: 148 834,16,- Kč

Celkem: 2 976 683,19,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Učebna pro výuku přírodních věd

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012286

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající učebny a přilehlého kabinetu. Cílem je vytvoření moderní odborné učebny pro výuku přírodních věd, která bude plně vyhovovat současným trendům ve vzdělávání a umožní podporu v naplňování klíčových kompetencí.

Dotace: 2 789 367,21,- Kč

Spoluúčast: 146 808,81,- Kč

Celkem: 2 936 176,02,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011