Škola získala dotaci MŠMT – Šablony II

Název projektu:

Šablony II pro ZŠ Jižní Žatec

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011363

Období realizace:

1. 7. 2019 – 30. 6. 2021

Cíle projektu 

  • Podpora společného vzdělávání

-        Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
-        Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze

  • Podpora nových metod ve výuce

-        Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

-        Výuka cizích jazyků metodou CLIL

-        Rozvoj dovedností v ICT

  • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
  • Spolupráce s rodiči a veřejností
  • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Jaké aktivity jsou podporovány?

-        Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové a kariéroví poradci

-        Další vzdělávání pedagogických pracovníků

-        Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem

-        Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání

-        Projektová výuka

-        Zájmové kluby

Jaká je výše finanční podpory?

1 800 000 Kč

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011