Velikonoce v knihovně

 V úterý 24.března navštívili žáci I.C pobočku Městské knihovny v Žatci. Přivítala nás paní Kloboučníková, která si pro prvňáčky připravila pěkné povídaní s velikonoční tématikou.

V rámci předmětu literární výchova bylo cílem utvářet kladný vztah žáků k materiálním a duchovním hodnotám. Žáci byli vedeni k esteticky tvořivým aktivitám, neboť estetické vzdělávání ovlivnilo utváření hodnotové orientace a postojů žáků, a to nejen v oblasti umělecké a kulturní, ale i v oblasti společenské a mezilidské. Povídání bylo uzpůsobeno tak, aby žáci chápali význam umění pro člověka, uměli ho správně formulovat, vyjadřovali svůj názor a byli tolerantní k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí. Paní Kloboučníková žákům připomněla, že se jedná o lidové oslavy s pohanskými slavnostmi jara, jimiž bylo oslavováno procitnutí přírody ze zimního spánku. Vysvětlila žákům tradice na starodávných biblických příbězích, pohanských mýtech, ale i receptech na přípravu jídel. Ukázala žákům i různé návody na výrobu velikonočních ozdob. I samotná výzdoba knihovny byla pěkně připravena a žáci si mohli prohlédnout různě zdobená velikonoční vajíčka, řehtačky, osení nebo první napučené větvičky.

Závěrem si každý žák odnesl perníček, který jim upekla sama paní Kloboučníková. Do školy jsme si odnesli předtištěné slepičky, se kterými budeme v příštích dnech pracovat.

Povídání bylo pěkné a poutavé. Akce se povedla a žáci byli nadšeni.


 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011