Halloween 2015 , třídy Mgr.Jany Glogarové.

26.10. proběhla výuka anglického jazyka formou projektové hodiny, činnostního učení.

Žáci se seznámili nebo upevnili poznatky o Halloweenu. Svátku, který je charakteristický pro obyvatele anglicky mluvících zemí. Oblékli si masky, zatančili , předvedli „Trick or Treat“, míchali si „krvavý“nápoj, naučili se nová slovíčka pomocí sladkostí ve tvaru typických příšerek. Žáci IV. a V.tříd ochutnali „krvavé prsty“.

Nechyběly celé dýně a také ukázka vydlabané dýně Jack´o Latern. Informace o historii svátku žáci získali čtením informací a poslechem. Zpětnou vazbu provedli formou testu, křížovky a prací ve skupině.

Vyučování touto formou žáky baví, mají o ně zájem, zvláště proto, že dostávají sladkosti a mohou se pohybovat v maskách .


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011