Soutěžní odpoledne ve školní družině

Ve dnech 30.5.2017 a 7.6.2017 proběhla ve školní družině soutěžní odpoledne. První bylo věnováno dětskému dni a druhé dopravní výchově. Den dětí proběhl v atriu u školní družiny a dopravní výchova v hernách a na chodbách školní družiny, vzhledem k nepřízni počasí. Cílem bylo připomenutí a zopakování si všeobecných znalostí, potřebných návyků a dovedností z oblasti dopravní výchovy, osvojení pravidel bezpečného chování v provozu na pozemních komunikacích, zejména před letními prázdninami. Úkolem dětí bylo hledat v prostoru kartičky, na kterých byly otázky a poté na ně odpovídat na připravené karty. Průběh soutěží byl podobný, protože tento způsob trávení volného času je u družinových dětí velice oblíbený. Děti si zopakovaly znalosti z přírody, matematiky, připomněly si pohádkové postavy, hudební nástroje, dopravní prostředky, základní barvy a upevnily si důležité poznatky o bezpečném chování na pozemních komunikacích. Odměnou pro děti bylo, kromě sladkostí, příjemně strávené odpoledne ve školní družině.

Vychovatelky: Irena Janoušková, Kateřina Škvarová


 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011