Den Země 1. stupeň

II.BC

Den před velikonočními prázdninami se třídy II.B a II.C pustily do projektového dne Den Země. Naším cílem bylo žákům připomenout, co to Den Země je a jak se my, lidé, podílíme na ochraně naší planety.
V úvodu dostal každý žák svůj vlastní pracovní list, na kterém měl vyplnit úkoly. Dané úkoly byly vybrány tak, aby propojovaly probranou učební látku s tématem Dne Země. Pracovní list se skládal z různých činností např.: doplňování i/y do básničky o Zemi, řešení slovních úloh , které byly zaměřené na recyklaci. Popis koloběhu vody za pomoci videoukázky nebo třídění věcí podle materiálu a jejich zařazení do správného kontejneru. Poslední činnost, kterou žáci plnili, bylo psaní tří přání pro naši Zemi. Letos jsme se zaměřili především na třídění odpadu (od září máme ve třídách třídící pytle), i na koloběh vody, kdy jsme se zúčastnili Dne Vody na OA Žatec. Mimo pracovních listů jsme si pouštěli i videa,s danou problematikou. Žáci hojně debatovali a snažili se přijít na různé nápady, jak bychom mohli své chování zlepšit, abychom naší planetě tolik neubližovali.
Celkové hodnocení projektu probíhalo formou debaty, kdy se žáci vyjadřovali k jednotlivým úkolům. Nejvíce se jim líbila práce s videem, kdy pozorovali koloběh vody a následně ho popisovali svými slovy. Zazněl i návhr, že bychom přístí rok mohli provádět více praktických věcí jako například uklízet odpadky kolem školy, zasadit nějaký stromek či květinu nebo navštívit firmu na tříděný odpad. Pevně věříme, že po prožití Dne Země, budou naši žáci obezřetnější k naší Modré planetě.

A., L. Bryndovy

IV.C

Pátek 26. dubna si třída IV. C zvolila jako projektový den zaměřený na ochranu naší planety Země. Nejdříve jsme si v komunitním kruhu společně odhalili téma, kterému se celý den budeme věnovat. Pak jsme se rozdělili losem do skupin a stanovili si jasná pravidla, která budeme všichni po celý den respektovat. Poté začala vlastní práce.

Nejdříve jsme si „běhacím diktátem“ zajistili veškeré potřebné informace k další činnosti. Po jejím vyluštění jsme si vyzvedli materiály, rozdělili úlohy a už každý pracoval na svém konkrétním zadání. Někdo kreslil, jiný počítal, stříhal a další se snažil skupinu řídit a pobízet k dobré a pečlivé práci.

V pravé poledne všechny skupiny svoji práci ukončily a přišla na řadu prezentace. Mluvčí týmu se vždy ujal slova a krátce shrnul, na čem jeho kolegové pracovali. Zhodnotil i zapojení jednotlivců a jejich ochotu spolupracovat. Následně každý člen obhajoval svoji práci a vysvětloval její smysl.

Projektový den přispěl k utužení dobrých vztahů ve třídě, k prohloubení spolupráce mezi dětmi a hlavně k rozšíření povědomí o nutnosti chránit a bránit Zemi před ekologickými znečišťovateli.

Mgr. Eva Vávrová, třídní učitelka a žáci IV. C

IV.B

Žáci se zamýšleli, jak zlepšit životní prostředí, jak oni sami mohou být prospěšní. Skupinka chlapců a skupinka děvčat tak soupeřila, která vymyslí víc řešení k ochraně prostředí. Také si  vytvořili hru na otázky z přírodovědy. Při těchto činnostech se žáci učí společně pracovat, vyslechnout názor a posoudit ho.

Mgr.Olga Pšeničková, třídní učitelka

V.C

V tomto období se nám sešlo více zajímavých akcí, které se vztahovaly k přírodě. Proto jsme se s žáky V.C rozhodli, že si všechny akce spojíme do jednoho projektu. Jednalo se o školní projekt: „ Den Země“, který jsme započali návštěvou divadla, kde nám manželé Kateřina a Miloš Motani přiblížili poutavým vyprávěním a za pomoci videí a fotografií život v jiných zemích. Dále jsme se zúčastnili besedy ve Starých papírnách, kde nás zajímavou formou seznámili se životem netopýrů. Výstava byla obohacena nejen o  fotografie a pěkné vyprávění, ale žáci si mohli formou testu ověřit, co vše si o tomto savci zapamatovali. Závěrem jim byl život netopýrů přiblížen unikátním videem, což všichni žáci ocenili. Dále projekt pokračoval ve třídě, kde si žáci zasadili semínka hrachu, máty a levandule. Nyní se budou o své květníky denně starat a pozorovat, jak jim rostlinky rostou. Tento projekt byl propojen i do dalších předmětů: M, ČJ-JV a ČJ-LV. Myslíme si, že se nám projekt povedl a byl pro žáky přínosem.                                           

Mgr.Romana Smékalová tř.uč.V.C


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011