Vánoční jarmark a Česko zpívá koledy 11. 12. 2019 od 17. 00 hodin

Ve středu 11. 12. 2019 proběhne na naší škole druhý vánoční jarmark spojený s celostátní akcí Česko zpívá koledy. Probíhat bude ve vestibulu školy (od 17,00 hod. prodej výrobků žáků I. a II. stupně, družiny i darů od rodičů) i ve venkovních prostorách, kde si můžete zakoupit malé občerstvení – čaj a cukroví, které připravily naše kuchařky. Venku bude jarmark zpestřený hudebním vystoupením žáků školy a závěrečným hromadným zpěvem koled od 18. 00 hodin. V loňském roce nás přišlo podpořit přes tisíc lidí. Doufáme, že i letos bude akce stejně úspěšná.

HníR

Poděkování účinkujícím na kulturním programu Vánočního jarmarku

11. 12. proběhl Vánoční jarmark spojený s akcí Česko zpívá koledy.

Chtěli bychom poděkovat za přípravu a vystoupení žákům a pedagogům 1. A, 5. A, 5. B, 7. B a především žákům, kteří vystoupili sólově nebo v rámci malé skupiny. Byli to Tereza Gunárová, Arnošt Gunár, Jan Kuneš, Michal Kuneš a Antonín Škvaro.

 A dále děkujeme Vám všem, kteří jste přišli a zazpívali si s námi koledy i v tom mrazivém počasí které ten den zrovna bylo.

J. Kranda


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011