Už jsme čtenáři

Navzdory distanční výuce, která byla pro žáky prvních tříd velmi náročná, složitá

a komplikovaná, si dokázali všichni osvojit veškeré učivo včetně dovednosti číst. Už si objednávají knížky podle svého výběru a zajímají se, co čte jejich kamarád. I když letos nemohli být pasováni na čtenáře a neužili si ten slavnostní akt, přesto se z nich čtenáři stali!

A také už zažili svoji první čtenářskou dílnu. Každý žák si přinesl do třídy knížku, kterou právě čte, nebo kterou už přečetl. Navzájem s napětím poslouchali, o jaké knize bude mluvit jejich kamarád či kamarádka, co poutavého a zajímavého v knize objevil a jaké obrázky ukáže ostatním. Hodina nadchla úplně všechny. Už teď se těší na další. A já jenom doufám, že jim ta touha po knížkách zůstane už napořád.

žáci 1. B a třídní učitelka


 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011