„ Wild animals „ – to byl název projektu ke Dni Země.

Žáci 3.B se zhostili velmi pěkně tohoto tématu. V náhodně vytvořených dvojicích si sehnali písemné materiály, encyklopedie, obrázky. Domluvili se na zpracování informací a vytvoření plakátu, který by připomněl ohrožená, divoce žijící zvířata. Rozdělili si pracovní role, odpovídali na 3 otázky v anglickém jazyce, používali překladový slovník, učebnici AJ a někteří si našli odpovědi při domácí přípravě na internetu.

Výsledná práce je hezky vytvořená, poutavá a zdobí jednu z chodeb školy. Práce splnila také několik cílů : žáci se naučili spolupracovat, pomáhat si, rozdělit si pracovní role, radit spolužákům, vyhledávat nové informace, pracovat s cizojazyčným slovníkem, tvořit jednoduché věty a výtvarně zpracovat téma.

Žáky toto téma i způsob práce zaujal, pracovali s nadšením a upevnili si vzájemné přátelské vztahy.

Mgr.Jana Glogarová


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011