3. ročníky výlet k MDD

Na MDD dne 1. 6. 2021 si připravily paní učitelky ze III. A i III. B výlet pro všechny děti do Holedeče.

Na Hopíkově cestě plnily různé úkoly a odpovědi si zapisovaly do notýsku. Otázky se prolínaly všemi vyučovacími předměty a tak si mnohé znalosti děti prakticky procvičovaly. Odměnou za splněné úkoly bylo opékání špekáčků a sladká odměna. Všichni se podíleli na přípravě ohně, a tím si zopakovali zásady chování v přírodě.
Počasí se nám vydařilo, děti byly spokojené a už se těší na další výlet.

Lenka Pavlíková a Jaroslava Šmejcová


 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011