Výuka informatiky v 6. ročníku

Jistě jste v médiích zaznamenali, že došlo k revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Nově bude vyučována informatika od 3. až do 9. ročníku. Naše škola nový školní vzdělávací program, vycházející z nového RVP začne používat sice až od září 2022, ale s mnoha novinkami, které nabízí výuka informatiky, se již naši žáci pátých a šestých tříd setkávají v současnosti.

Jednou z nich je výuka programování v blokových programovacích jazycích Scratch a MakeCode. Dále také seznámení s mikropočítači Micro:bit a Arduino. Destičku Micro:bit můžeme propojit s počítačem a programovat právě pomocí blokového programovacího jazyka MakeCode. Také ji můžeme rozšířit o různé další přídavné součástky, které můžeme pomocí destičky ovládat nebo z nich získávat data.

Jak probíhala jedna z vyučovacích hodin v 6. B, kdy jsme s Micro:bitem pracovali, se můžete podívat na přiložených fotografiích. Děti si na Micro:bitu rozsvítily LED diody, vyzkoušely si naprogramovat opakující se smyčku příkazů a program si uložily. Zatím se tedy naučily naprosté základy. Pro žáky, které programování baví, připravujeme pro školní rok 2021/2022 ve škole kroužek programování. Případně je zde i možnost navštěvovat kroužky programování Baltík Žatec, se kterými také spolupracujeme.

Mgr. Jan Kranda

učitel informatiky


 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011