Báseň o nule od 4. C

12. 10. 2020 jsme ve třídě uspořádali představení pro prvňáčky jako seznámení s číslem nula. Vše samozřejmě proběhlo za přísných hygienických pravidel, hlediště bylo umístěno

 na kraji třídy několik metrů od účinkujících a žáci prvního ročníku měli roušky i řádně umyté ruce, stejně jako naši herci ze 4. C.

Žákům nejnižšího ročníku základní školy jsme sehráli tzv. „ Báseň o nule,“ kterou jsme
 se třídou přerušovaně nacvičovali zhruba týden. Děti se při nácviku seznámily s dovednostmi herců, musely správně artikulovat a gestikulovat, mít disciplínu, poslouchat rady režiséra, spolupracovat s ostatními herci, ale také si vytvořit nápadité masky. Jelikož báseň vypráví
 o lidech z Turecka, snažili jsme se tomu alespoň trochu přiblížit rekvizity. A jak to dopadlo, posuďte sami.

Odměnou nám byl potlesk prvňáčků a jedničky v žákovské knížce.

                                                                                                                            Mgr. Lucie Smeková


 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011