Akce a soutěže 2021 - 2022

     
2.A Už jsme druháci 2.B v ZUŠ  3.B v ZUŠ 
Exkurze do porcelánky Učíme se v lese ŠD v porcelánce
Turistický kroužek 4.AB Kamarád LORM ŠD v lese
2.B pouští draky Turistický kroužek na výletě 5.C v Praze
2.B plavání 2.B Pasování na čtenáře 2.B parkour
3.B výstava hub 3.C výstava hub Přírodovědný klokan
2.A Pasování na čtenáře 2.A na vycházce Pythagoriáda
3.C Halloween 3.B Halloween 3.B Kontík a Třídílek
2.B na rozhledně Badatel 1 Vánoční stromek
Florbal - turnaj Mladý ekonom 3.C Kontík a Třídílek
2.B Vánoční dům 5.C Planetárium Mikulášská nadílka 
Život v pohybu 3.C Mikuláš 3.B Život v pohybu
2.AB v knihovně 3.B v knihovně 3.B Vánoční besídka
Lyžák so + ne Přehazovaná Lyžák - pondělí
Lyžák - úterý Lyžák - středa Lyžák - čtvrtek
Lyžák - pátek 3. třídy - Městská policie 3.C Městská policie
3.C Dopravní výchova 3.C Masopust 3.B Masopust
1. Pasování na čtenáře Aj Olympiáda 3.B Linka bezpečí
3.B Den Země 3.B taneční tělocvik Roztančíme Žatec 

2.B Tonda Obal

3.B Tonda Obal Výtvarná soutěž

3.C roztančené školy

3.C Tonda Obal 3.C Linka bezpečí

3.C Den Země

Ukliďme Česko Minifotbal

2.B v ZOO

 2.B učení ve dvojicích  5.A Den Země

 ŠD jarmark

 2.B za poznáním  2.A v přírodě

 Mc Donald´s cup 1

 Vybíjená Žatec  5.C Ukliďme Česko

 Štafetový pohár

 Mc Donald´s cup 2  Dopravní soutěž

 9. třídy Den Země

 4.AB v přírodovědném centru  Družina v Sokolovně

 Badatelský klub 2

 Štafetový pohár - kraj  OK ve vybíjené

 7.B v Praze

 3.B autorské čtení  3.B dopravní hřiště 

 3.B toulky Žatcem

 2.B ve škole v přírodě  4.AB ve škole v přírodě

 2.B v Holedeči

 9.B na výletě  3.B na náměstí

 Projektový den

 Co je u nás nového?  3.B Aj Den Země

 4.B Aj Den Země

 3.C školní výlet  3.C Dr. Dancer

 3.C autorské čtení

 2.B rozloučení se školou  2.B překvapení pro císaře

 3.C na K 500

 3.C na dopravním hřišti  3.B na K 500

 ŠD rozloučení se školou

   

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

int(1)

Novinky

Starší »