Přijel k nám Tonda Obal

V rámci Dne Země k nám zavítal Ing. Dalibor Nigrin, koordinátor vzdělávacího programu společnosti EKO-KOM a.s., kterého děti mohou znát z Klubu Domino. Přivezl s sebou malé nádobky, které simulovaly popelnice a také spoustu „odpadků“, které děti jednak poznávaly,

ale také třídily podle poznatků, které v průběhu besedy získaly. Kromě výkladu žáci viděli

i jak se s jednotlivými odpady skutečně nakládá, kam putují, co se z nich opětovně vyrábí, či kde končí jejich pouť. Po celou dobu programu nás provázel i chlapec jménem Tonda Obal, jehož koníčkem je všechno, co se týká odpadů. V průběhu besedy získával další kluky

a holky, kteří se chtějí také více zajímat o odpady v tom smyslu, aby naše Země nebyla zavalená smetím, ale aby to byla stále ta krásná modrá a svěží planeta, na které je radost žít!

Tak nám pojďte také pomoct a třiďte odpad. Má to smysl!!!

                                                                                                                                                                                                                                                        žáci II. B a třídní učitelka


 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011