KONTÍK A TŘÍDÍLEK – III. B

Městská policie Žatec nás navštívila ve čtvrtek 21. října za asistence koordinátorek prevence, které pravidelně jednou měsíčně navštěvují žáky třetích ročníků a zasvěcují je do tématiky třídění odpadu: plastů, papíru, skla, bioodpadu, baterií a dalších produktů, které vyprodukuje každá domácnost. Informují žáky, jak je důležité odpad třídit a co se vše po recyklaci vrací zpět do oběhu. Žáci každý měsíc splní jeden úkol k danému tématu. Formou otázek a odpovědí si ověří, zda třídění daného odpadu pochopili a zároveň se připraví na závěrečný test, který je čeká na konci školního roku, kde ti nejlepší budou i vyhodnoceni zajímavými cenami. Hlavním úkolem těchto návštěv je žáky naučit, jak správně se starat o své okolní prostředí, jak si chránit přírodu a žít s ní v souladu.


 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011