Kontík a Třídílek ve 3.C

Dne 25.11. nás opět navštívila Městská policie Žatec společně s koordinátorkami prevence, které k nám pravidelně jednou měsíčně docházejí a seznamují nás s tématikou třídění odpadu, jako jsou například plasty, papír, sklo, bioodpad atd. S dětmi zábavnou formou probírají, proč je důležité třídit odpad, co se s tímto vytříděným odpadem stane, anebo co se stane s odpadem, který naopak nevytřídíme.

Do sešitů každý měsíc vyplňujeme úkoly, které si poté Městská policie zkontroluje a ověří si probrané znalosti formou otázek a odpovědí. Za správné odpovědi dostávají žáci drobné odměny. Tento den se však již konal v duchu Vánoc, a proto žáci dostávali odměny mnohem hodnotnější. Touto metodou se děti připravují na závěrečný test, který je čeká na konci školního roku. Ti nejlepší budou ohodnoceni velice zajímavými odměnami. Cílem těchto setkání je, aby žáci pochopili důležitost třídění odpadu, a ochrany přírody.


 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011