Den Země s devátými třídami

V pátek 22. 4. 2022 se naše škola připojila k celostátní akci Ukliďme Česko. Zároveň si naši učitelé a žáci připomněli Den Země, který se každoročně koná právě 22. dubna. Tentokrát se akce zúčastnili žáci pátých, osmých a devátých tříd.

Ze třídy 9. A se úklidové akce zúčastnilo 17 a z 9. B 15 žáků pod dohledem svých třídních učitelů. Vyšli jsme od hlavního vchodu školy přes náměstí Popperinge, kde uklízely děti z pátých tříd, a za rohem do Mládežnické ulice jsme posbírali odpadky na trávníku okolo boxovny. Následně jsme sebrali odpad naházený do trávy za panelovými domy v Mládežnické ulici. Po Mládežnické ulici pokračoval úklid v ulicích Volyňských Čechů a Svatopluka Čecha. Také jsme prošli a sesbírali odpadky na trávnících v bloku mezi ulicemi Bří Čapků a Husovou. Jednalo se hlavně o plastové lahve a plechovky od nápojů. Občas jsme nalezli i rozbitou skleněnou láhev. A hlavně papírky nebo igelitové sáčky. Postupně jsme se přesunuli do Písečné ulice a ulice Dr. Václava Kůrky. Zde ovšem, na ploše za parkovištěm, žáci nalezli mnoho velkých odpadků. Například starou matraci nebo plastovou židli.

Celkem jsme za páteční dopoledne nasbírali asi 75 kg odpadu. Věříme, že tento projekt u žáků povede k pozitivnímu vztahu k přírodě, k potřebě ochrany životního prostředí. A snad již sami nevyhodí své odpadky na zem, ale do odpadkových košů.         

Mgr. Soňa Pekárková, Mgr. Jan Kranda

třídní učitelé 9. tříd


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011