Badatelský klub - shrnutí

V druhém pololetí letošního roku byla na naší škole již pošesté zahájena činnost Badatelského klubu. Celkem ho navštěvovalo 18 žáků z šestých tříd. Členové se stejně jako v prvním pololetí scházeli každou středu odpoledne v učebně fyziky, přírodopisu nebo dílen pod vedením manželů Hnízdilových. Cílem klubu je rozvíjet u dětí zájem o přírodní vědy, poznávání různých pracovních činností a tvoření s přírodními materiály.

Bádání jsme zahájili optikou, tedy zkoumáním světla. Vyrobili jsme periskopy, krasohledy, kinetoskopy, thaumatropy, pohyblivé obrázky a Newtonovo kolo. Další oblastí bylo poznávání různých profesí. Zahráli jsme si na zahradníky, pekaře, cukráře, lahůdkáře, pletaře a truhláře. Během těchto schůzek jsme upekli slané pečivo, vytvořili jsme jednohubky a chlebíčky, zdobili jsme perníčky, zasadily jsme „travňáky“, vytvořili jsme ptáčky „bambuláčky“ a vyrobili čaringu, což je zvláštní prostředek dorozumívání pro domorodé kmeny. Dalším oborem, se kterým jsme se seznámili, byla mechanika. Zkoumali jsme pohyb, třecí sílu a létání. Vytvořili jsme autíčko na balonkový pohon, házedla, vírníky, létající talíře, běžící stopy, kouzelné fazole, ptáka těžišťáka, šplhajícího gekona, levitující včelu a spoustu dalších výrobků. Závěrečná schůzka byla doprovázena vlastnoručně vyrobeným pohoštěním a vyhlášením třech nejlepších badatelů.

V příštím roce se opět těšíme na nové žáky šestých tříd, kteří se rozhodnou klub navštěvovat. Přikládám pár fotografií pro snadnější rozhodování.

HníR


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011