Výlet školní družiny - Jesenice

Děti z 1. a 2. oddělení školní družiny 15. 9. 2021 byly na výletě v lese u Jesenice, kde pro ně byla připravena branně naučná soutěž. Trasa byla označena fáborky s 11. stanovišti, na kterých děti plnily zajímavé úkoly. Jednotlivé úkoly byly zaměřeny na životní prostředí, znalost lesní zvěře, jedlé a jedovaté houby, poznávání zvěře podle sluchu. Správná odpověď byla pro ně odměnou a radostí ze splněného úkolu. Na posledním stanovišti byl schovaný poklad. Děti se rozběhly daným směrem za pokladem a s velkým jásotem ho za malou chvilku našly. Poslední stanoviště, nalezení pokladu, děti splnily s největší radostí, protože na ně čekala sladká odměna. Výlet se všem líbil.

                                                                                                                ŠD Špičková, Píchalová


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011