Ježíškova cesta - I. C

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 jsme se vydali do muzea K. A. Polánka v Žatci na akci Ježíškova stezka. Nejprve jsme museli vybrat hvězdu, která nás dovede do Betléma. Všichni jsme se shodli na tom, že správnou hvězdou je kometa – betlémská hvězda. Abychom se mohli podívat na Ježíška v jesličkách, museli jsme splnit několik úkolů a prokázat své znalosti o Vánocích. Protože jsme už byli v knihovně na besedě o Vánocích, znali jsme odpovědi na všechny otázky. Na závěr jsme měli možnost vyrobit si vánočního skřítka, stromeček, nebo hvězdu. To nás opravdu moc bavilo. Abychom měli na návštěvu muzea památku, vyfotili jsme se tam u krásně nazdobeného stromu. Děkujeme za vánoční akci a těšíme se na další návštěvu muzea. 

Žáci 1. C s paní učitelkou 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011