Preventivní program - VI. B

Dne 18. 5. proběhl ve třídě 6. B preventivní program ve spolupráci s organizací Světlo Kadaň. Pracovníci Světla Kadaň si pro žáky připravili cca 3hodinový blok, který byl tentokrát v rámci primární prevence zaměřený na vzájemný respekt a zodpovědnost za své jednání. Za tímto účelem byly realizovány čtyři aktivity, jež u žáků rozvíjely sociální a občanské kompetence. Po každém úkolu, který žáci plnili většinou ve skupinkách, následovala diskuse, kde byl prostor vyjádřit se k dané aktivitě, spolupráci se spolužáky a sdílet své pocity i názory. Žáci se např. zamýšleli nad svými přáními a možnostmi jejich dosažení, vyzkoušeli si svou vlastní vnímavost vůči ostatním, a nakonec rozebírali práva lidí a celkové chápání pojmu „právo“. Celý program byl ukončen vysvětlením citátu: „Kde začíná svoboda jednoho člověka, tam končí svoboda toho druhého.“ Pracovníkům organizace Světlo Kadaň moc děkujeme za jejich čas a přínosnou práci s našimi žáky. 

Mgr. Natálie Škuthanová 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011