Městská knihovna - VI. C

Dne 16. 6. 2023 jsme s paní učitelkou Tonkovou v rámci výuky Českého jazyka navštívili Městskou knihovnu v Žatci. A protože jsme na 1. stupni chodili pouze do pobočky, kterou máme ve škole, tak jsme se všichni těšili a byli zvědaví, jak to v knihovně vypadá. Paní knihovnice si pro nás připravila pěkný úvodní program. Nejprve jsme si prohlédli oddělení pro dospělé a poté se usadili v oddělení pro děti. Dozvěděli jsme se všechno o fungování knihovny, jak se zaregistrovat i o výši ročního poplatku. Už víme, co je to knižní fond, jak jsou knihy rozdělené a jakým způsobem je můžeme vyhledat. Ve druhé části přednášky jsme vytvořili skupinky po třech a plnili praktické úkoly. Využívali jsme při řešení úkolů interaktivní tabuli a počítač. Všechny skupinky splnily úkoly na výbornou. V závěru jsme dostali milý dárek v podobě sníženého ročního poplatku za registraci a už se těšíme na začátek sedmé třídy, kdy nás čeká beseda nad novými knihami, abychom nasbírali inspiraci pro domácí četbu na celý školní rok. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011