Badatelský klub

V průběhu letošního školního roku byla na naší škole již poosmé zahájena činnost Badatelského klubu. Celkem ho navštěvovalo 16 žáků z šestých tříd. Členové se stejně jako v prvním pololetí scházeli každou středu odpoledne v učebně fyziky, přírodopisu nebo dílen pod vedením manželů Hnízdilových. Cílem klubu je rozvíjet u dětí zájem o přírodní vědy, poznávání různých pracovních činností a tvoření s přírodními materiály. 

Bádání jsme zahájili akustikou, naukou o zvuku. Vyrobili jsme famfrnoch, tamburínu, bubínek, dudy a další hudební nástroje. Následovali řemeslné dovednosti, kdy si žáci vyzkoušeli zaměstnání prodavače, truhláře a zahradníka. Během těchto schůzek jsme zasadilytravňáky“, vytvořili jsme ptáčky „bambuláčky, hračku ze dřeva a pomáhali při přípravě i průběhu Vánočního a Velikonočního jarmarku. Dalším oborem byla optika, tedy zkoumáním světla. Vyrobili jsme periskopy, krasohledy, kinetoskopy, thaumatropy, pohyblivé obrázky a Newtonovo kolo. Posledním oborem byla mechanika. Zkoumali jsme pohyb, třecí sílu a létání. Vytvořili jsme házedla, vírníky, létající talíře, ptáka těžišťáka, šplhajícího gekona, a spoustu dalších výrobků. Do našeho bádání jsme zařadili i návštěvu ZOO v Ústí nad Labem, digitária, vědy na kouli, sběr přírodnin i vytváření mandal v parku a dokonce i pouštění draků. Závěrečná schůzka byla doprovázena pohoštěním a vyhlášením třech nejlepších badatelů.  

V příštím roce se opět těšíme na nové žáky šestých tříd, kteří se rozhodnou klub navštěvovat. Přikládám pár fotografií pro snadnější rozhodování.

HníR 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011