Poznávání historie Žatce

Ve středu 21. 6. 2023 se IX. A se III. B vydaly na společné putování historií Žatce. Žáci vytvořili smíšené skupinky, ve kterých mladší žáci pod dohledem starších plnili úkoly týkající se různých historických objektů a osobností a získávali tak indicie k vyřešení závěrečného zašifrovaného sdělení. Cestu započali u pivovaru na Žižkově náměstí a postupně se propracovali až k posledním úkolům v Klášterní zahradě. Společné poznávání Žatce zpestřil i výstup na radniční věž. Žákům obou ročníků se akce líbila, a proto ji rádi zopakujeme i v dalších letech.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011