Zeměpisná olympiáda okresní kolo

Na konci měsíce února proběhlo v DDM Žatec okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali v každé kategorii dva nejlepší řešitelé kola školního. Úkoly v okresním kole byly rozděleny do třech částí: práce s atlasem, geografický test bez atlasu a praktická část. Řešením jednotlivých úkolů se u žáků zjišťoval celkový geografický přehled, schopnost vyhledávat různé informace v atlasu světa, pracovat s turistickou mapou, pracovat s textem a orientovat se v něm, využívat tabulky a grafy pro získání určitých dat, schopnost využívat matematické dovednosti a logické myšlení. 

Naši žáci se ve velké konkurenci neztratili a obsadili velmi pěkná místa. Nejlepšího umístění dosáhl Yaroslav Budko, který svou kategorii s velkým náskokem vyhrál a postoupil do kola krajského. 

Kategorie „A“ (6. tř.) – Y. Budko (1. místo), K. Šmerák (16. místo) 

Kategorie „B“ (7. tř.) – M. Martinovský (6. místo), M. Kubín (16. místo)   

Kategorie „C“ (8. + 9. tř.) – A. M. Paterová (6. místo), A. Kumštár (10. místo) 

Všem soutěžícím blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za velmi pěknou reprezentaci školy. 

Vysledkova-listina-zo-a

Vysledkova-listina-zo-b

Vysledkova-listina-zo-c


 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011