Seznámení s knihovnou - III. A

Měsíc březen bývá považován za Měsíc knihy (čtenářů). Tuto tradici podporující četbu a čtenářství jsme se v naší třídě rozhodli naplnit výrobou vlastního čtenáře a návštěvou v Městské knihovně – Pobočce Jih. Děti si zde vyslechly krátkou přednášku na téma třídění knih, aby se mohly v prostorách knihovny lépe orientovat. Abychom si ověřili, jak děti porozuměly systému ukládání knih, připravila si paní knihovnice pracovní lístky se třemi úkoly. Nejprve děti hledaly knížku podle autora a musely zjistit jejího ilustrátora, poté se učily orientovat v třídníku, který slouží jako pomůcka pro rychlé vyhledávání naučné literatury, a nakonec se seznámily i s on-line katalogem, kde měly rozpoznat, zda je kniha naučná či zábavná. Děti si knižní pátrání užily a snad se i něco nového přiučily, aby si při příští návštěvě knihovny zvládly vyhledat knížku samy. Paní knihovnici moc děkujeme za pečlivě připravené aktivity a připomenutí TÝDNE BENEFITŮ od 11. do 16. března pro nově registrované čtenáře.

žáci 3. A s paní učitelkou a paní asistentkou

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011