Učíme se venku - III. A

Abychom neseděli za pěkného počasí ve třídě, poslední dny školního roku jsme využili možnost jít na výuku do atria. Jednu vyučovací hodinu strávili žáci vyplňováním pracovních listů, které podporovaly fantazijní myšlení a prohlubovaly vzájemné vztahy pomocí diskusních otázek. Při druhém pobytu venku čekaly na děti schované poklady, které bylo potřeba najít a ve skupince vyplnit úkoly, aby získaly kód k otevření sladké odměny. Zadané úkoly sloužily k zopakování učiva 3. ročníku a rozvíjely schopnost spolupráce.

žáci 3. A s paní učitelkou a paní asistentkou

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011