Pražský hrad - IV. B

Historii naší země by měl znát snad každý. I my jsme intenzivně pocítili tuto potřebu a vyrazili na místo nejtypičtější – tedy na Pražský hrad. Čekala na nás úžasná paní průvodkyně, která nás hned zavedla do Svatovítského chrámu. Vstoupili jsme tajným bočním vchodem a ocitli se uprostřed kostelní lodi. Pohled, který se nám otevřel, byl úchvatný. Vitrážová okna, mohutné sloupy, pestré fresky, hrobky našich panovníků a svatých, prostě jedním slovem nádhera. Viděli jsme okénka, za kterými se ukrývají korunovační klenoty, zlatě zdobenou kapli, varhany i místo odpočinku otce vlasti Karla IV. Ze všech koutů na nás dýchala tíha doby, která se vpisovala do každého detailu tohoto posvátného místa. Ještě jsme ani nestačili vstřebat kouzlo chrámu a už jsme procházeli Vladislavským sálem Starého královského paláce. Zavřeli jsme oči a viděli, jak se rytíři na koních proháněli tímto vznešeným sálem. Když jsme oči otevřeli, byli jsme v komnatách, kde proběhla defenestrace, která odstartovala dlouhou třicetiletou válku. Po pár krocích jsme objevili vitrínu s kopií korunovačních klenotů, které jsou k nerozeznání od těch skutečných. Jejich noblesa z nich přímo čišela. A to už se náš zrak stočil ke královskému trůnu s baldachýnem, který zažil mnoho rozličných panovníků. Slunce, které vstupovalo do sálů, jim dodávalo ještě větší lesk a slávu. Syceni krásou jsme se rozloučili s paní průvodkyní a další části hradu už jsme prozkoumávali sami. Naše další kroky vedly za expozicí s názvem „Příběh Pražského hradu“. Tady jsme se nořili nejen slovně do skutečného srdce naší historie. Měli jsme možnost stát vedle odlitku svaté Ludmily, která byla svým vzrůstem velmi malá, ale svými skutky gigantická. Míjeli jsme spoustu zajímavých osobností, rouch slavnostních i pohřebních, stavebních artefaktů a dalších zajímavostí z našich dějin. Když jsme opustili nejstarší historii hradu, přesunuli jsme se do malebné Zlaté uličky. I tady nás naše fantazie vrátila o mnohá staletí nazpět. Byli jsme poutníky v čase a zažívali zvláštní souznění s našimi předky. Každý kousek hradu, každá část Baziliky sv. Jiří, každý kámen Jižní věže katedrály sv. Víta, prostě každičký kousek těchto posvátných míst má v sobě zapsanou historii, někdy temnou a někdy naopak velmi povzbuzující. Pražský hrad je obdařen velkou noblesou, kouzlem a majestátem. Pražský hrad je právem pyšným místem panovníků a vládců naší země.

Až nebudete vědět, co s volným časem, vypravte za historií českých zemí. Pražský hrad vám bude rád vyprávět.

                                                                                                          žáci IV. B a třídní učitelka

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011