Halloween - V. A

Když jsem dětem oznámila, že budeme slavit 31. října ve škole Halloween, radovaly se a těšily se na to, že budou moci přijít v maskách. Během celého dne jsme plnili různé úkoly. V ČJ si žáci přečetli text o Halloweenu a Dušičkách. Potom hledali shodné i rozdílné údaje. Nejvíce je bavil běhací diktát, kde po třídě byly různě umístěny věty a jejich úkolem bylo si větu zapamatovat a dojít do lavice, kde ji měli správně napsat. V matematice dostali příklady, které museli vypočítat a následně vyhledat ve třídě dýni se správným výsledkem. Protože pracovali ve dvojicích, byli nuceni spolupracovat a domluvit se na správném výsledku. Před výtvarnou výchovou si každý žák vybral práci dle vlastního výběru a mohl vytvářet např. kostru, dýni nebo plakát na Halloween. Všichni pracovali se zápalem a radostí, což je vidět na fotografiích.  Tento den se nám všem velmi líbil.

 Za 5. A Mgr. Šmejcová Jaroslava a asistentka Monika Škuthanová

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011