Halloween - V. B

Dne 31. 10. jsme společně oslavili Halloween. Žáci se oblékli do strašidelných kostýmů. Vyzdobili jsme si třídu a společně jsme se ve výuce zabývali tématikou ohledně tohoto svátku. Učili jsme se pomocí projektových listů všechno o zvycích i tradicích a zároveň jsme si zopakovali pravopisné jevy. Ve skupinkách jsme si na halloweenských příkladech ukázali zábavné sčítání, odčítání, násobení i dělení. V následujících hodinách si žáci vyhledávali a ověřovali vše spojené s přírodou, jako jsou dýně, svíčky, kostry, obřady i různé názvy spadající do této problematiky. V projektovém dni žáci také zužitkovali veškeré informace z let minulých. Zároveň děkujeme rodičům, kteří nám pomohli s výzdobou třídy a s obstaráním masky či kostýmu pro své dítě včetně přípravy tematické svačinky.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011