Světlo Kadaň - V. B

Na dnešní den měli žáci zajištěn preventivní program ze Světla Kadaň, a proto nás ve škole navštívili zaměstnanci Michal a Aneta. Pro naši třídu si připravili zajímavé hry. Hry byly zaměřeny na zdravé klima třídy, na spolupráci žáků ve skupinách a na komunikaci. Během hry si žáci předávali informace, co kdo má rád a podle toho se přemisťovali z místa na místo. V následující činnosti si hodně povídali a obhajovali své názory, neboť si tvořili společná pravidla třídy a to formou dohody. V závěru došlo i na výtvarné zdatnosti, kdy si každý žák vytvořil vlastní vizitku, která ho nějakým obrázkem měla charakterizovat. Nakonec se podle obrázků měli všichni vzájemně poznávat. V závěru programu proběhlo sebehodnocení žáka včetně vyjádření, co z programu žáci hodnotí kladně nebo záporně. Všichni žáci se vyjadřovali kladně, a proto už nyní se těšíme na další pokračování.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011