Techmánia Plzeň - V. B

V úterý 14. května jsme vyjeli s naší třídou na školní výlet do Plzně, kde jsme celé dopoledne strávili v pavilónu všech možných zážitků. Nejprve jsme se seznámili s denní programovou nabídkou, do které byla zařazena i demonstrace ohnivého tornáda nebo ukázka demonstrace Teslova transformátoru či parního stroje Marx. Nevěděli jsme, kam se dříve vydat a co nového si vyzkoušet. Ze všech možných oborů jsme zde našli všechno, co nás zajímalo. Někoho zaujala třeba jaderná fúze nebo zpracování nerostů, popřípadě jsme si mohli osvojit experimenty, které si jinde nelze vyzkoušet. Výborná byla interaktivní expozice nebo projekce procesů na Zemi. Seznámili jsme se s mýty o resuscitaci a vyzkoušeli jsme si šestý orientační smysl. Prohlédli jsme si mapy nalezišť pyropu, učili jsme se rýžovat a dozvěděli jsme se spoustu novinek o plzeňské Škodovce i o Emilu Škodovi. Bylo skvělé si zopakovat poznatky z výuky v praxi, kde bylo možné zjistit, jak funguje lidské tělo a jak v přírodě probíhá koloběh vody. Všech poznatků zde bylo nepřeberné množství, a proto si zde našel každý to, co ho zajímalo. Domů jsme se vraceli maximálně spokojeni.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011