Projektový den POKOS

V loňském školním roce začala spolupráce naší školy s Armádou ČR v rámci projektového dne POKOS. Žáci čtyř tříd se během jednoho dopoledne (8:00 – 12:00) vystřídali na čtyřech stanovištích – POKOS (Příprava občanů na obranu státu), zdravověda, chemická a střelecká příprava. V pondělí 25. 9. 2023 prošla těmito stanovišti za doprovodu třídních učitelů a asistentek další skupina tříd 2. stupně (IX. C, VIII. A, VIII. B, VII. B). I přes velmi chladné ráno a komplikace na střeleckém stanovišti si všichni zúčastnění mohli vyzkoušet různorodé aktivity a akci si společně s vojáky užili.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011