Ateliér a umělecká dílna

Název projektu: Ateliér a umělecká dílna ZŠ Jižní v Žatci

Registrační číslo: CZ.06.05.01/00/22_048/0004319

V rámci projektu dojde k modernizaci odborné učebny ZŠ, konkrétně ateliéru a umělecké dílny vč. kabinetu. To přispěje ke zkvalitnění výuky a zajistí příjemnější prostředí jak pro žáky, tak pro učitele. Projekt se zaměřuje na klíčovou kompetenci polytechnické vzdělávání. Nově vybavené prostory budou využity k výuce výtvarné výchovy a pracovních činností.

V rámci projektu dojde také k úpravě přilehlého kabinetu. Výsledkem je vytvoření moderního kabinetu ke školnímu ateliéru a umělecké dílně, který odpovídá požadavkům dnešní doby a který bude vytvářet pedagogům podnětné prostředí pro přípravu výuky, dále bude sloužit k individuálnímu doučování žáků, k uskladnění pomůcek a metodických materiálů.

Dotace: 2 374 999,99 Kč

Spoluúčast: 125 000,00 Kč

Celkem: 2 499 999,99 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Eu-mmr-barevne-rgb

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás

Jižní 2777, okres Louny, 438 01 Žatec

+420 415 741 011