Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Pedagogičtí zaměstnanci  
Ředitel školy Mgr. Martin Hnízdil
Zástupce pro II. stupeň Mgr. Zdeňka Veverková
Zástupce pro I. stupeň Mgr. Jana Glogarová
Zástupce pro ekonomiku Mgr. Pavlína Hovorková
Hospodářka školy Andrea Strasserová
Školník, údržbář bazénu Václav Svatek
Vedoucí školní jídelny Drahomíra Fajtová
Výchovný poradce

Mgr. Renata Hnízdilová

Mgr. Eliška Slavíková

Školní metodik prevence

Mgr. Lada Frýbová

Mgr. Eva Vávrová

Vedoucí vychovatelka školní družiny Soňa Špičková
Vychovatelky školní družiny

Ivana Píchalová

Radka Lučanová

Bc. Jana Šipošová

Jan Myška, DiS.

Ivana Myšková

Asistent pedagoga

Monika Škuthanová

Radka Lučanová

Martina Grznárová

Šárka Holánová

Mgr. Natálie Škuthanová

Lucie Bendíková

Lenka Vohnoutová

Adéla Slavíková

Mgr. Hana Vojáčková

Mgr. Věra Englišová

Učitelský sbor
I. stupeň   II. stupeň  
I.A Mgr. Dagmar Hantáková VI.A Mgr. Soňa Pekárková
I.B Mgr. Lucie Bryndová VI.B Mgr. Radana Halvátová
I.C Mgr. Jana Babková VI.C Mgr. Marcela Žáková
II.A Mgr. Eliška Slavíková VII.A Mgr. Jaroslav Haušild
II.B Mgr. Lenka Gižynská VII.B Ing. Mgr. Kateřina Škvarová
III.A Mgr. Olga Pšeničková VIII.A Mgr. Lucie Vacková
III.B Mgr. Eva Vávrová VIII.B Mgr. Vladislava Tonková
IV.A Mgr. Miloslava Jirkovská VIII.C Mgr. Bc. Daniel Kačenák
IV.B Mgr. Romana Smékalová IX.A Mgr. Lada Frýbová
IV.C Mgr. Kamila Kaderková IX.B Mgr. Daniela Barochová
V.A Mgr. Lenka Pavlíková  Netřídní učitelé Mgr. Natálie Škuthanová
V.B Mgr. Jaroslava Šmejcová   Mgr. Milan Hauft
      Mgr. Renata Hnízdilová
      Bc. Marie Rampasová
      Mgr. Lucie Smeková
      Mgr. Jan Kranda

Nepedagogičtí pracovníci
Uklízečky Kuchařky
Júlia Šrajbrová Pavlína Hniličková
Ivana Weidischová Drahomíra Šebetková
Marie Dugovská Lada Bujdáková
Lenka Golová Miroslava Glassová
Anna Naporowski  Václava Pospíšilová

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

int(1)

Novinky

Starší »