Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Pedagogičtí zaměstnanci  
Ředitel školy Mgr. Martin Hnízdil
Zástupce pro II. stupeň Mgr. Zdeňka Veverková
Zástupce pro I. stupeň Mgr. Jana Glogarová
Zástupce pro ekonomiku Bc. Pavlína Hovorková
Hospodářka školy Andrea Strasserová
Školník, údržbář bazénu Václav Svatek
Vedoucí školní jídelny Drahomíra Fajtová
Výchovný poradce

Mgr. Renata Hnízdilová

Mgr. Eliška Slavíková

Školní metodik prevence

Mgr. Lada Frýbová

Mgr. Eva Vávrová

Vedoucí vychovatelka školní družiny Soňa Špičková
Vychovatelky školní družiny

Ivana Píchalová

Radka Lučanová

Bc. Jana Šipošová

Asistent pedagoga

Monika Škuthanová

Radka Lučanová

Olga Duchková

Martina Grznárová

Šárka Holánová

Učitelský sbor
I. stupeň   II. stupeň  
I.A Mgr. Eliška Slavíková VI.A Mgr. Jaroslav Haušild
I.B Mgr. Lenka Gižynská VI.B Ing. Kateřina Škvarová
II.A Mgr. Olga Pšeničková VII.A Mgr. Lucie Vacková
II.B Mgr. Eva Vávrová VII.B Mgr. Vladislava Tonková
III.A Mgr. Miloslava Jirkovská VII.C Mgr. Bc. Daniel Kačenák
III.B Mgr. Romana Smékalová VIII.A Mgr. Lada Frýbová
III.C Mgr. Kamila Kaderková VIII.B Mgr. Daniela Barochová
IV.A Mgr. Lenka Pavlíková IX.A Mgr. Soňa Pekárková
IV.B Mgr. Jaroslava Šmejcová IX.B Mgr. Jan Kranda
V. A Mgr. Dadmar Hantáková Netřídní učitelé Ing. Zdeněk Němec
V.B Mgr. Lucie Bryndová   Mgr. Marcela Žáková
V.C Mgr. Lucie Smeková   Mgr. Radana Halvátová
      Mgr. Renata Hnízdilová
      Bc. Marie Rampasová

Nepedagogičtí pracovníci
Uklízečky Kuchařky
Júlia Šrajbrová Pavlína Hniličková
Ivana Huttrová Drahomíra Šebetková
Marie Dugovská Lada Bujdáková
Lenka Golová Miroslava Glassová
Anna Naporowski  

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

int(1)

Novinky

Starší »