Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Pedagogičtí zaměstnanci  
Ředitel školy Mgr. Martin Hnízdil
Zástupce pro II. stupeň Mgr. Zdeňka Veverková
Zástupce pro I. stupeň Mgr. Jana Glogarová
Zástupce pro ekonomiku Bc. Pavlína Hovorková
Hospodářka školy Andrea Strasserová
Školník, údržbář bazénu Václav Svatek
Vedoucí školní jídelny Drahomíra Fajtová
Výchovný poradce

Mgr. Renata Hnízdilová

Mgr. Eliška Slavíková

Školní metodik prevence

Mgr. Lada Frýbová

Mgr. Eva Vávrová

Vedoucí vychovatelka školní družiny Soňa Špičková
Vychovatelky školní družiny

Ivana Píchalová

Irena Janoušková

Bc. Jana Šipošová

Asistent pedagoga

Monika Škuthanová

Radka Lučanová

Olga Duchková

Martina Grznárová

Učitelský sbor
I. stupeň   II. stupeň  
I.A Mgr. Olga Pšeničková VI.A Mgr. Lucie Vacková
I.B Mgr. Eva Vávrová VI.B Mgr. Vladislava Tonková
II.A Mgr. Miloslava Jirkovská VI.C Mgr. Bc. Daniel Kačenák
II.B Mgr. Romana Smékalová VII.A Mgr. Lada Frýbová
II.C Mgr. Michaela Mandová VII.B Mgr. Daniela Barochová
III.A Mgr. Lenka Pavlíková VIII.A Mgr. Soňa Pekárková
III.B Mgr. Jaroslava Šmejcová VIII.B Mgr. Jan Kranda
IV.A Mgr. Dadmar Hantáková IX.A Mgr. Radana Halvátová
IV.B Mgr. Lucie Bryndová IX.B Mgr. Lucie Vacková
IV.C Mgr. Lucie Smeková Netřídní učitelé Ing. Zdeněk Němec
V.A Mgr. Eliška Slavíková   Mgr. Marcela Žáková
V.B Mgr. Lenka Gižynská   Ing. Kateřina Škvarová
      Mgr. Jaroslav Haušild
      Petr Apeltauer

Nepedagogičtí pracovníci
Uklízečky Kuchařky
Júlia Šrajbrová Pavlína Hniličková
Ivana Huttrová Drahomíra Šebetková
Marie Dugovská Lada Bujdáková
Lenka Golová Miroslava Glassová
Anna Naporowski Alena Jirásková

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Novinky

Starší »